Jurrutera Elektrik

 • Contract
 • Anywhere
 • Years of Experience: 5

PENYELIA ATASAN : Pengurus Fasility

RINGGKASAN KERJA : Membantu Pengurus Fasiliti dalam merancang dan memastikan perlaksanaan kerja-kerja penyelengaraan dan operasi bangunan mengikut keperluan dan perbelanjaan yang ditetapkan.

A – Tugas & Tanggungjawab :

 1. Merancang aktiviti penyelennggaraan berkaitan elektrik mengikut keperluan kontrak, termasuk memastikan semua piawaian, spesifikasi dan keselamatan dipatuhi.
 2. Melaksanakan dan mengurus pemeriksaan rutin dan aktiviti penyelenggaraan dari aspek pencegahan dan pembaikan mengikut jadual.
 3. Untuk membantau pengurus fasiliti dalam kerja menaiktaraf projek dan termasuk pengujian peralatan dalam bangunan.
 4. Menyediakan laporan bulanan dari aspek penggunaan asset projek, perbelanjaan modal, menilai dan memantau kerja-kerja vendor, dan menyumbang nilai tambah pada operasi bagi keuntungan syarikat.
 5. Menjalankan tugas- tugas  berkaitan penyelenggaraan dan operasi yang diberikan oleh Ketua Jabatan/ Pengurus Fasiliti

B – Kelayakan & Pengalaman :

 1. SPM dan Sijil Kemahiran (Elektriikal) dengan minima 5 tahun pengalaman bekerja atau setaraf.

C – Keperluan Kompetensi :

 1. Kemahiran Pengurusan Projek
 2. Pengetahuan dalam Bidang Kejuruteraan Elektrik
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 100 MB.