Juruteknik Awam

 • Contract
 • Site
 • Qualification: SPM dan Sijil Kemahiran Pembinaan
 • Years of Experience: 3

PENYELIA ATASAN : Penyelia Awam

A – Tugas & Tanggungjawab :

 1. SPM dan Sijil Kemahiran Pembinaan dengan minima 3 tahun pengalaman bekerja atau setaraf.
 1. Menjalankan kerja-kerja penyelengaraan dan membaikpulih sebarang kerosakan berkaitan sivil berpandukan aduan daripada pihak pelanggan.
 2. Melakukan pemeriksaan dan pencegahan terhadap asset dan operasi bangunan yang ditetapkan di dalam penyelengaraan berjadual dan kontrak.
 3. Menjalankan tugas- tugas berkaitan penyelenggaraan dan operasi yang diberikan oleh Ketua Jabatan/ Pengurus Fasiliti

B – Kelayakan & Pengalaman :

 1. SPM dan Sijil Kemahiran (Mekanikal) dengan minima 3 tahun pengalaman bekerja atau setaraf.

C – Keperluan Kompetensi :

 1. Kemahiran Teknikal Awam
 2. Pengetahuan dalam Bidang Kejuruteraan Awam
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 100 MB.