Wireman – PW4

  • Contract
  • Site
  • Qualification: Sijil Perakuan Kekompetenan sebagai Pendawai (PW4)

PENYELIA ATASAN : LV Chargeman – A4

A – Tugas & Tanggungjawab :
1. Menjalankan kerja-kerja penyelengaraan Pendawaian 3 Fasa dan membaikpulih sebarang kerosakan berkaitan Pendawaian 3 Fasa.
2. Melakukan pemeriksaan dan pencegahan terhadap asset dan operasi bangunan yang ditetapkan di dalam penyelengraan berjadual dan kontrak. 3. Menjalankan tugas- tugas berkaitan penyelenggaraan dan operasi yang diberikan oleh Ketua Jabatan/ Pengurus Fasiliti

B – Kelayakan & Pengalaman :
1. Sijil Perakuan Kekompetenan sebagai Pendawai (PW4) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga.

C – Keperluan Kompetensi :
1. Kemahiran Pendawaian 3 Fasa dan Endorsan Pengujian.
2. Pengetahuan dalam Bidang Kejuruteraan Elektrik.

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 100 MB.